Isä ei ole äiti, mutta silti yhtä paljon vanhempi

Sukupuolten tasa-arvoa pidetään varsin yleisesti suomalaisten kansallisena ominaisuutena. Samalla vanhemmuus näyttäytyy alueena, jossa sukupuolitapaisuus ja perinteiset sukupuoliroolit hyväksytään ja oletetaan suhteellisen ongelmitta.   Olen tarkastellut pro gradu- tutkielmassani suomalaisia vanhemmuusoppaita, ja näkemykseni mukaan sukupuolitapainen vanhemmuus nähdään varsin yleisesti paitsi oletettuna, myös väistämättömänä ja usein hyvänä ja perusteltuna.   Sukupuolitapaisuudella viittaan tässä olettamukseen, että sen, millaista … Jatka artikkelin Isä ei ole äiti, mutta silti yhtä paljon vanhempi lukemista